In memoriam Dries van Agt

In memoriam Dries van Agt

2 februari 1931 – 5 februari 2024

Een korte terugblik op zijn betekenis voor Weverijmuseum Geldrop

Oud-premier Dries van Agt werd in 1931 geboren in Geldrop en was de oudste zoon van textielfabrikant Frans van Agt. De linnenweverij Gebr. Van Agt, gelegen aan het Bogardeind te Geldrop, behoorde toe aan zijn vader en diens twee broers en was wellicht de bron voor zijn interesse in het industrieel erfgoed van Geldrop.

Van Agt voelde een sterke verbondenheid met zijn geboorteplaats Geldrop en dat was wederzijds. In 1980 werd hem het predicaat ereburger van Geldrop toegekend. Hij zette zich actief in voor het behoud van industrieel erfgoed en speelde een rol in de oprichting van de Industriële Oudheidkamer, die later evolueerde tot Weverijmuseum Geldrop. Als Commissaris van de Koningin verrichtte Van Agt op 16 juni 1983 de officiële opening van Weverijmuseum Geldrop. In 2000 verhuisde het museum naar de huidige locatie. Het was een bijzondere eer voor ons dat Van Agt ook deze heropening wilde doen. Door de jaren heen bleef Van Agt betrokken bij het museum. Hij zocht regelmatig contact en onderhield vooral contacten met de gemeente om het museum, waar mogelijk, te ondersteunen, zowel met woorden als daden.

Ondanks, of wellicht juist door, zijn pensionering nam hij ruimschoots de tijd voor eenieder die contact met hem zocht. De schrijver dezes werd meermaals aangesproken met de aanhef “Amice”.

Terugblikkend kunnen we vaststellen dat deze markante persoonlijkheid een diepe genegenheid koesterde voor het Weverijmuseum en veel heeft betekend. We zijn hem dan ook zeer erkentelijk!

Jan Gijsberts