Over de vrienden

Opgericht in 2006
De Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop werd opgericht in november 2006 met als doel steun te verlenen aan het Weverijmuseum in Geldrop voor:

a. het in stand houden of uitbreiden van machines van het
Weverijmuseum.
b. de inrichting van het Weverijmuseum.
c. de ontplooiing van culturele en andere activiteiten van het
Weverijmuseum.

Om dit doel te bereiken proberen de ‘Vrienden’ middelen bijeen te brengen uit donaties, subsidies en sponsorgelden.

Stichtingsbestuur
Voorzitter, mevrouw Nathalie Lansbergen – van den Heuvel, de heer Marc Evers, algemeen lid,  welke sinds het begin betrokken is bij de activiteiten van de Stichting. De heer Peter Huffmeijer, algemeen lid,  en de heer Ton Steenbakkers, secretaris/penningmeester.

De bestuursleden ontvangen geen beloning anders dan een vergoeding van de door hen bij de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.