ANBI

Terug naar overzicht

Fiscaal aantrekkelijk het museum steunen

Wij zijn ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Hierdoor zijn uw donaties aan de stichting voor 125 procent fiscaal aftrekbaar. Via een overeenkomst periodieke gift in geld’ kunt u dit voor vijf jaar vastleggen.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen zich aanmelden.

Neemt u contact op met ons bij vragen, informatie en/of opmerkingen? U kunt ons bereiken via het contactformulier. Het bestuur neemt aansluitend contact met u op.

Wij helpen u graag hierbij.

Wij sturen u graag het ANBI formulier toe dat noodzakelijk is om u aan te melden hiervoor. Vul hiervoor het contactformulier in. Wij sturen u dan een schenkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Als u de ingevulde overeenkomst vervolgens in tweevoud naar ons terugstuurt, ontvangt u één exemplaar ondertekend van ons retour voor uw eigen administratie.

ANBI informatie Vrienden van het Weverijmuseum 2021

Meer uitleg over ANBI

Periodieke giften voor minimaal 5 jaar zijn zonder drempel van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke giften. Eén van de voorwaarden is dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn tussen de Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop en u. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de site van de Belastingdienst.

Wilt u gedurende minimaal vijf jaar een periodieke gift schenken, laat ons dat dan weten via ons contactformulier.

De stichting hoeft als ANBI-instelling geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt dus volledig ten goede bij de Vrienden!