Vitrines: Anke van Gorp

Vitrines.
In het werk van Anke van Gorp ligt de nadruk op ruimtelijke objecten. Deze vragen om een andere benadering dan het werken in een plat vlak.   

Het weefsel moet zich staande houden en de middelen die ze daarvoor gebruikt worden op een originele manier tot onderdeel van het werk gemaakt. Vormen of details in de natuur kunnen het uitgangspunt zijn, maar ook de verschijningsvorm van een textielmateriaal.  

Al haar werken zijn uniek in ontwerp en uitvoering.