Een lang gekoesterde wens

Terug naar overzicht

Een lang gekoesterde wens van het Weverijmuseum

Om Continuiteit in eigen fabricage van textielproducten voor de toekomst te waarborgen is er begin April begonnen met het plaatsen van een uiterst moderne Itema weefmachine, welke volledig computergestuurd werkt en gaat produceren! Met als belangrijkste onderdeel het Jacquard!

Het weefproces wat al zolang bestaat wordt nog dagelijks door enkele van onze vrijwilligers die de vaardigheden nog bezitten van het oude weefambacht en op diverse voorbeelden van in het weverijmuseum nog werkende weefgetouwen /machines die afkomstig zijn van bedrijven uit Geldrop en de regio worden gedemonstreerd, en waar nog steeds producten op worden gemaakt, zoals Damaststoffen – Wollenstoffen – Katoenen theedoeken en tafelkleden

Om een idee te krijgen over de innovatie van de weefmachine in de textielindustrie hierbij even terug naar ruim 200 jaar geleden waar in Lyon (Frankrijk) een zekere Joseph Marie Jacquard (1752-1834) in 1804 een voor die tijd spectaculaire uitvinding presenteerde namelijk het Jacquardgetouw dat was een weefmachine die complexe patronen kon weven zoals bij Brokaat en Damast weefsels

Deze machine was uitgerust met een ponskaartensysteem wat vooraf kon worden geprogrammeerd.

Het was in Frankrijk en andere textielindustrieën in Europa in die tijd opzienbarend technisch nieuws wat in eerste instantie veel tegenstand ondervond bij de wevers uit die tijd. Maar het was zo’n grote verbetering dat Fabrikeurs steeds meer investeerden in deze betere productietechnieken.

In die eeuw was er ook al een Engelse Constructeur Charles Babbage die tussen 1837 -1871 een mechanische programmeerbare digitale rekenmachine ontwierp. Weliswaar zeer omslachtig en bewerkelijk maar toch men was aan het innoveren. Dit zou later bij mechanisatie in allerlei sectoren van de industrie steeds belangrijker worden en dus ook in het weefproces.

In de textiel industrie was vanaf 1850 een grote verandering gaande m.n. door de introductie van stoommachine en meer toepassing van o.a. het Jaquard weefgetouw , waaraan nog steeds tot medio 20e eeuw verbeteringen werden aangebracht. Door automatisering werden in alle sectoren van de textielindustrie steeds betere productiemethodes toegepast welke vanaf 1970 uiteindelijk resulteerde bij de introductie van de computer en later ook bij het weefproces waar voorzichtig toegewerkt werd naar volledige automatisering en het ambachtelijk handwerk daardoor werd overgenomen door de machine.

En nu anno 2023 heeft het museumbestuur in samenwerking met het bedrijf Van Engelen& Evers uit Heeze deze investering willen doen en tot aankoop van deze computergestuurde weefmachine om de productie voor de toekomst te waarborgen. Daar is enkele jaren geleden door een tweetal deskundige vrijwilligers al geregeld bij het bestuur op aangedrongen om hier werk van te maken en welke nu is gehonoreerd.

De noodzaak was vooral ook gebaseerd op de onzekerheid dat niet kan worden gewaarborgd dat er op de oude machines waar nu nog op geweven wordt om deze in werking te houden. Niet alleen wat betreft de technische werking daarvan, maar vooral ook het bedienen en produceren door deskundige wevers die dit oude ambacht nog beheersen steeds onzekerder wordt.

We begonnen met Jacquard en eindigen daarmee als zijnde het belangrijkste onderdeel van deze nieuwe machine welke nog steeds door de deskundigen met dezelfde naam wordt aangeduid!

Na wat opstart-werkzaamheden zal op 23 Mei a.s. de officiële ingebruikname plaatsvinden. En zijn een aantal vrijwilligers onder begeleiding van een deskundige al begonnen met het leren produceren van verschillende soorten textielproducten op deze imposante weefmachine!

Veel van de eerder vermelde producten kunnen allemaal op deze machine worden gemaakt!

Werkgroep PR en Communicatie