Sponsors & Weefvrienden

Wie zijn wij?
Als vrienden steunen wij het Weverijmuseum Geldrop, bijvoorbeeld met vervanging en uitbreiding van machines of andere aanpassingen in het museum.
Samen met het bestuur van het Weverijmuseum bouwen we mee aan de toekomst van het in 2018 ingrijpend aangepast en vernieuwd museum.

Wij vinden het belangrijk dat vrienden een binding krijgen met het Weverijmuseum en daardoor ook met de geschiedenis van de textielindustrie in Brabant.

Word ook vriend
Draagt u het museum een warm hart toe, wilt u het museum ondersteunen en het gedachtengoed van het museum uitdragen?

Wij onderscheiden hierin twee verschillende mogelijkheden.

Privé vriendschap
50 euro per kalender jaar voor één vriendenpas
15 euro per kalender voor één extra vriendenpas voor een huisgenoot

Uw voordeel:
+          Recht op gratis toegang tot het museum.
+          U ontvangt per mail regelmatig het laatste
            museumnieuws.
+          U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse vriendendag.
+          10 procent korting bij aankopen in de museumwinkel

Zakelijke vriendschap
200 euro per kalender jaar voor twee vriendenpassen

Uw voordeel:
+          Recht op gratis toegang tot het museum
+          U ontvangt per mail regelmatig het laatste
            museumnieuws
+          U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse vriendendag
+          10 procent korting bij aankopen in de museumwinkel
+          Museum als sfeervolle vergaderlocatie te gebruiken
            (2 dagdelen), eventueel aan te vullen met lunchfaciliteiten
+          Bezoek aan het Weverijmuseum met exclusieve
            rondleiding voor maximaal 10 personen.

Donaties, schenkingen of erfenissen zijn altijd zeer welkom.

Fiscaal aantrekkelijk het museum steunen, wij zijn ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hierdoor zijn uw donaties aan de stichting voor 125 procent fiscaal aftrekbaar.
Via een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ kunt u dit voor vijf jaar vastleggen.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen zich aanmelden.

Neem contact met ons op bij vragen, informatie en/of opmerkingen?
U kunt ons bereiken via info@weverijmuseum.nl 
Het bestuur neemt aansluitend contact met u op. Bellen met het museum 040 286 3574 is ook een mogelijkheid.

Wij helpen u graag hierbij.

Geschiedenis Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop.
De Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop werd opgericht in november 2006 met als doel steun te verlenen aan het Weverijmuseum in Geldrop voor:

a. het in stand houden of uitbreiden van machines van het
    Weverijmuseum.
b. de inrichting van het Weverijmuseum.
c. de ontplooiing van culturele en andere activiteiten van het
    Weverijmuseum.

Om dit doel te bereiken proberen de ‘Vrienden’ middelen bijeen te brengen uit donaties, subsidies en sponsorgelden.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit: Voorzitter, mevrouw Nathalie van Landsbergen van den Heuvel, de heer Marc Evers welke sinds het begin betrokken is bij de activiteiten van de Stichting. Verder bestaat het huidige bestuur uit, de heer Peter Huffmeijer als secretaris/penningmeester en de heer Ton Steenbakkers.

Sinds haar oprichting hebben de ‘Vrienden’ voor het totale bedrag van 55.000 euro het Weverijmuseum kunnen ondersteunen. Bovendien hebben de ‘Vrienden’ voor een eventuele aanschaf van een machine reeds een bedrag van 25.000 euro toegezegd.

Naast enkele zakelijke sponsoren heeft de Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop circa 80 particulieren sponsors.
Om het aantal sponsoren te handhaven of uit te breiden wordt door het bestuur van de stichting een actieve acquisitie gevoerd.

Gerealiseerde steun van de stichting ‘Vrienden’

In 2011:                     Bijdrage aan het luchtbevochtiging systeem
                                   (€ 10.000,-).

In 2012:                     Bijdragen aan de ontwerpstudie (€ 3.000,-)
                                    en herinrichting (€ 10.000,-).

In 2013:                     Bijdrage aan de herinrichting van het museum
                                   (€ 10.000,-).

In 2017/2018:          Bijdrage aan de renovatie o.a. techniekwand
                                   (€ 22.000,-).

In 2020                      Bijdrage aan wand “van idee naar weefsel’
                                   (€ 7.500,-).

Meer informatie?
Neem contact met ons op bij vragen, informatie en/of opmerkingen?
U kunt ons bereiken via info@weverijmuseum.nl 
Het bestuur neemt aansluitend contact met u op. Bellen met het museum 040 286 3574 is ook een mogelijkheid.

Wij helpen u graag hierbij.


MEER INFO >>>

testtest
 

Weverijmuseum Geldrop maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x