• 01_weefgetouw_img_1205_300.jpg
 • 02_carre34a.jpg
 • 03_weefgetouw_img_1208_300.jpg
 • 04_blokrooda.jpg
 • 05_weefgetouw_img_1213_300.jpg
 • 06_carre44.jpg
 • 07_weefgetouw_img_1226_300.jpg
 • 08_blauwstreep_300_q10.jpg
 • 09_weefgetouw_img_1230_300.jpg
 • 10_carre24.jpg
 • 11_weefgetouw_img_1239_300.jpg
 • 12_klimopgroot2a_300_w.jpg

Vrienden van het museum


Er is een Stichting Vrienden van het Weverijmuseum Geldrop in het leven geroepen die zich het volgende ten doel stelt:

img_1382_w.jpg
Het  verlenen van materiele en immateriele steun aan het Weverijmuseum Geldrop, middels het bijeen-brengen van middelen uit donaties , legaten en het werven van sponsors en vrienden voor het museum.

Als vriend verbindt u zich om gedurende 5 jaar jaarlijks een bedrag van € 50 te doneren.

Als vriend krijgt u:

 • Gratis toegang tot het museum
 • Informatie over bijzondere zaken
 • Vermelding in het Register van Vrienden


De Stichting wil dan ook via deze website nieuwe sponsors en vrienden werven en doet een beroep op u om zich hiervoor aan te melden of de flyer (verkrijgbaar in het Weverijmuseum) in te vullen en in te leveren aan de balie of op onderstaand adres. 

Adres:
Stichting Vrienden van het Weverijmuseum Geldrop
Molenstraat 21
5644 HV Geldrop
Rekeningnummer: NL07RABO012 95 67 388
E-mail                  : 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


STICHTING VRIENDEN WEVERIJMUSEUM GELDROP

Gegevens ten behoeve van de Algemene Nut Beogend Instelling (ANBI) verklaring:
ANBI instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Door de belastingdienst is de Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop vanaf 20 augustus 2008 aangewezen als ANBI.
Donateurs kunnen zelfs gebruik maken van extra giftenaftrek omdat de Stichting bovendien is aangewezen als cultureel ANBI.

Adres Molenstraat 21, 5664 HV Geldrop
Tel. 040-2863574
E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.weverijmuseum.nl
K.v.K. 17198448
RSIN/Fiscaal nummer 8172.69.848

Contactgegevens:
S A J van Leijsen
Stationsstraat 5c
5664 AP Geldrop
Tel.040-2868951

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter S.A.J. van Leijsen
Secretaris M.H.H. Evers
Penningmeester P.A.L. van den Heuvel
Lid P.H.M. Jacobs Aarts

De bestuurders genieten geen enkele vorm van beloning, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten. 

De Stichting heeft ten doel :
Het verlenen van materiële en immateriële steun aan de stichting: Stichting Weverijmuseum Geldrop gevestigd te Geldrop voor:
-het instand houden casu quo uitbreiden van machines voor het weverijmuseum met een grote diversificatie van weefgetouwen ongeacht stad, regio, provincie of land;
-de inrichting van het weverijmuseum;
-de ontplooiing van culturele en andere activiteiten in het weverijmuseum ten behoeve van een breed 
 publiek. 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan :
Het intersseren van personen en bedrijven om begunstiger te worden van de Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop via een donateurs- of sponsorschap,
dan wel een éénmalige bijdrage.

Exploitatierekening 2017
 

Ontvangsten:
Bijdrage Vrienden/Sponsoren €          4.816,00
Donatie/giften €                 -
Bankrente €              35,68
Totaal ontvangen €          4.851,68
Uitgaven:
Administratiekosten/postzegels €             118,56
Vriendendag €                 -
Kamer van Koophandel €                 -
Bankkosten €            141,45
Totaal uitgaven €             260,01
Explotatieresultaat:  €         4.591,67
 Banksaldo:         31-12-2017
Rekening-courant  NL 07 RABO 0129 5673 88 €             415,43
Bedrijfsrekening  NL 52 RABO 3155 8360 16 €               14,56
Totaal: €             429,99
Kapitaal:         31-12-2017
 Kapitaal 1 januari €        23.838,32
 Explotatieresultaat €          4.591,67
Uitkeringen aan Weverijmuseum €       -28.000,00
Kapitaal 31 december: €             429,99


res_museum.jpg